Darbuotojų mokymai ir atestavimaiMes išspręsime visus Jūsų įmonės darbuotojų mokymo, atestavimo, norminių aktų ruošimo ir saugos klausimus

Mokymai, atestavimas ir konsultavimas

Jau 20 metų sėkmingai dirbanti A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma yra viena didžiausių respublikoje, ruošianti įmonių darbuotojus pagal ŠMM išduotą licenciją, pagal 100 formaliųjų mokymo programų bei daugybę neformaliųjų mokymo programų. A.Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyrius atlieka privalomąjį energetikos darbuotojų atestavimą pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Pagrindas – VEI raštas 2R-263, 2014-02-20.
2014-02-20 Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino A. Vosylienės mokymo konsultacinės firmos Sertifikavimo skyriaus organizuojamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašą kuri iš esmės atitinka Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo reikalavimus ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 “Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai” 8 skyriuje nustatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms.

Mūsų firma gali išspręsti visus Jūsų įmonei iškilusius mokymo, atestavimo, konsultavimo, įmonės norminių aktų ruošimo, darbuotojų saugos ir sveikatos srityje klausimus.

Mokome: pakrovimo – iškrovimo darbų, suvirinimo, santechniko darbų, remonto, montavimo darbų, dujinių įrenginių, pavojingų medžiagų vamzdynų, katilų, kėlimo įrenginių, kompresorių, šaldymo įrengimų aptarnavimo, darbui su pavojingais kroviniais, atliekomis, cheminėmis medžiagomis, medienos apdirbimo darbų, darbų aukštyje, darbdavius, darbų saugos specialistus.
Atliekame: visų energetikos sektorių – elektros, šilumos, dujų, naftos darbuotojų atestavimą, pagal Energetikos ministro nustatytą tvarką.

Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas rasite svetainės meniu skyriuje.

Pagarbiai, 
Anelė Vosylienė