MOKOME, PAGAL ŠIAS NEFORMALIĄSIAS MOKYMO PROGRAMAS:

Naftos produktų:
1. Naftos produktų degalinės operatoriaus;
2. Asmens, atsakingo už kuro kiekio talpyklose matavimo kontrolę;
3. Beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų operatoriaus;
4. Naftos ir jos produktų cheminių analizių laboranto.

Elektros:
1. Suvirinimas elektra pusautomačiais apsauginių dujų aplinkoje (aktyviųjų ir įnertinių);
2. Elektrosauga (PK, VK, AK);
3. 10-0,4 kV įtampos oro linijų (OKL, OLI, OL) elektromontuotojo;
4. Kabelių tempimo įrenginio operatoriaus;
5. Kabelių klojėjo;
6. Kabelių movų montuotojo, naudojant degiąsias dujas;
7. Bekanalio vamzdžių prakalimo, kabelio klojimui, įrenginio operatoriaus;
8. Bekanalio inžinerinių tinklų klojimo įrenginio operatoriaus;
9. Atramų montavimo – išmontavimo mechanizmo operatoriaus.

Gaisrinės ir darbų saugos:
1. Padalinio vadovo saugos ir sveikatos klausimais;
2. Darbdavių profesinės rizikos vertinimo klausimais;
3. Gaisrinė sauga įmonių vadovams;
4. Darbuotojų mokymas gaisrinės saugos klausimais (privalomas);
5. Darbų saugos ir sveikatos komiteto nario;
6. Darbų saugos ir sveikatos darbuotojų atstovo;
7. Instruktorių (mokytojų) įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams bei darbuotojų atstovams mokyti.

Pastato darbų:
1. Plastikinių langų ir durų gamintojo;
2. Darbuotojo, atliekančio pastatų ardymo ar griovimo darbus;
3. Apdailininko;
4. Dailidės;
5. Termoizoliuotojo;
6. Šilumos įrenginių izoliuotojo;
7. Betono maišyklės operatoriaus;
8. Mūrininko;
9. Skardininko;
10. Stogdengio;
11. Dažytojo – smėliuotojo;
12. Betonuotojo;
13. Parakinių statybos įrankių operatoriaus;
14. Parakinių statybos įrankių darbų vadovo.

Kelių:
1. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo;
2. Plentvolio mašinisto;
3. Frezos mašinisto (asfalto pjovimo).

Chemijos:
1. Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko;
2. Chemikalų vamzdynų ir talpų šaltkalvio remontininko;
3. Cheminių analizių laboranto;
4. Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko.
5. Darbininko, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;
6. Darbų vadovų, atsakingų už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą.

Kėlimo įrenginių:
1. Darbininko, dirbančio statybiniu keltuvu, suktuvu;
2. Visų tipų (statybinio, žirklinio, platforminio) keltuvo operatoriaus;
3. Darbininko, dirbančio neįgaliųjų platformos operatoriumi;
4. Automobilių keltuvo operatoriaus.

Autotransporto priemonių:
1. Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio.
Krovinių tvarkymo:
1. Krovinių tvarkymo rankomis;
2. Krovinių tvarkymo rankomis darbų vadovo;
3. Autokrautuvo vairuotojo;
4. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo;
5. Krautuvų vairuotojo.

Metalų apdirbimo:
1. Tekintojo;
2. Frezuotojo;
3. Šlifuotojo;
4. Darbininko, dirbančio su abrazyvinėmis staklėmis, galandinimo įrankiais.

Vandens ir nuotėkų:
1. Vandentvarkos siurblinių mašinisto;
2. Vandenvalos įrenginių operatoriaus.
3. Darbininko, aptarnaujančio nuotėkų valymo įrenginius;
4. Dumblo sausinimo įrengimų mašinisto;
5. Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro;
6. Technologinių siurblių mašinisto;
7. Darbininko, dirbančio šuliniuose kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose, uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose.

Pavojingoje aplinkoje:
1. Darbininko, dirbančio triukšme {kai viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti 85 dB (A)};
2. Darbininko, dirbančio darbus potencialiai sprogioje aplinkoje.

Miškininkystės, medienos apdirbimo:
1. Miškininkystės;
2. Miško ruošos darbų vadovo;
3. Miško pjovėjo;
4. Medkirčio;
5. Motorpjūklio operatoriaus;
6. Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo;
7. Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo elektros apsaugos zonoje;
8. Medienos apdirbimo įrankių galąstojo;
9. Medienos apdirbimo staklių staklininko;
10. Darbininko, dirbančio su mechaniniais medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimo irengimais, kai naudojama nemechanizuota pastūma.

Kitos:
1. Vaikų turizmo renginių organizavimo vadovo;
2. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų tobulinimo programa, darbui su pagyvenusiais, senais žmonėmis;
3. Apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas.

Kitos neformaliosios mokymo programos sudaromos ir vykdomos pagal įmonių ar asmenų poreikį (pageidavimą).

MC LOGO NEW baltas

APIE MOKYMO CENTRĄ

Profesinis ir darbų saugos mokymas visoje Lietuvoje. Apmokymai, mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas palankiausiomis sąlygomis. Jau 20 metų su Jumis.

© 2020 A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma. Visos teisės saugomos. Sukūrė Idėjų Kontūrai