MOKOME IR ATESTUOJAME PAGAL ŠIAS FORMALIĄSIAS MOKYMO PROGRAMAS

PAKROVIMO – IŠKROVIMO DARBŲ:
1. Autokrautuvo vairuotojo;
2. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo;
3. Krautuvų vairuotojo.

SUVIRINIMO DARBŲ, REMONTO DARBŲ:
1. Suvirintojo dujomis;
2. Suvirintojo elektra;
3. Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis;
4. Šaltkalvio remontininko;
5. Santechniko.

DUJINIŲ ĮRENGINIŲ, PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VAMZDYNŲ:
1. Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio;
2. Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio;
3.Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo;
4. Šaltkalvio dujų balionų keitėjo;
5. Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvio;
6. Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio;
7. Vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio;
8. Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus;
9. Portatyvinių dujų balionų keitėjo;
10. Suskystintų dujų balionų sandėlininko;
11. Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus;
12. Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo;
13. Automobilių dujinės įrangos eksploatavimo;
14. Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo;
15. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus;
16. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbų vadovo;
17. Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo;
18. Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo;
19. Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus;
20. Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro;
21. Slėginių vamzdynų operatoriaus;
22. Slėginių vamzdynų priežiūros meistro.

GARO IR KARŠTO VANDENS VAMZDYNŲ, SLĖGINIŲ INDŲ, ŠILUMINIŲ ĮRENGINIŲ:
1. Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus;
2. Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro;
3. Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus;
4. Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį;
5. Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį;
6. Slėginių indų operatoriaus;
7. Slėginių indų priežiūros meistro;
8. Darbininko, eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius.

KATILŲ:
1. Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus;
2. Asmens atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą;
3. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko;
4. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro;
5. Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto;
6. Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto;
7. Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro.

KĖLIMO ĮRENGINIŲ:
1. Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus;
2. Kėlimo kranų elektriko;
3. Kėlimo įrenginių šaltkalvio – montuotojo;
4. Krovinių kabinėtojo;
5. Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus;
6. Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus;
7. Kranų rietuvų operatoriaus;
8. Bokštinio krano operatoriaus;
9. Portalinio krano mašinisto;
10. Tiltinių kranų operatoriaus;
11. Automobilinio krano operatoriaus;
12. Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus;
13. Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro;
14. Kėlimo įrenginių priežiūros meistro;
15. Kėlimo kranų darbo vadovo.

KOMPRESORIŲ, ŠALDYMO ĮRENGIMŲ:
1. Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto;
2. 14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto;
3. Oro kompresorių priežiūros meistro;
4. Šaldymo įrengimų mašinisto;
5. Šaldymo kompresorių priežiūros meistro;

PAVOJINGŲ KROVINIŲ, ATLIEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ:
1. Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus;
2. Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko);
3. Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis;
4. Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo;
5. Cheminių produktų gamybos operatoriaus;
6. Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro;
7. Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo;
8. Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo;
9. Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo.

DARBŲ ŠULINIUOSE, IŠKASOSE IR PYLIMUOSE:
1. Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose;
2. Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.
3. Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo;
4. Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo.

MEDIENOS APDIRBIMO DARBŲ:
1. Dailidės;
2. Gaterininko;
3. Staliaus;
4. Medienos apdirbimo staklininko;
5. Medienos apdirbėjo;
6. Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių;
7. Medienos dirbinių paruošėjo apdailai.

DARBŲ AUKŠTYJE:
1. Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus;
2. Aukštalipio darbų vadovo.

DARBDAVIO, SPECIALISTO DARBŲ SAUGOS:
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens;
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
4. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
5. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
7. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

MC LOGO NEW baltas

APIE MOKYMO CENTRĄ

Profesinis ir darbų saugos mokymas visoje Lietuvoje. Apmokymai, mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas palankiausiomis sąlygomis. Jau 20 metų su Jumis.

© 2020 A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma. Visos teisės saugomos. Sukūrė Idėjų Kontūrai