profesiniai-mokymai

Profesiniai mokymai

MOKOME IR ATESTUOJAME PAGAL ŠIAS FORMALIĄSIAS MOKYMO PROGRAMAS

PAKROVIMO – IŠKROVIMO DARBŲ:
1. Autokrautuvo vairuotojo;
2. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo;
3. Krautuvų vairuotojo.

SUVIRINIMO DARBŲ, REMONTO DARBŲ:
1. Suvirintojo dujomis;
2. Suvirintojo elektra;
3. Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis;
4. Šaltkalvio remontininko;
5. Santechniko.

DUJINIŲ ĮRENGINIŲ, PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VAMZDYNŲ:
1. Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio;
2. Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio;
3.Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo;
4. Šaltkalvio dujų balionų keitėjo;
5. Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvio;
6. Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio;
7. Vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio;
8. Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus;
9. Portatyvinių dujų balionų keitėjo;
10. Suskystintų dujų balionų sandėlininko;
11. Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus;
12. Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo;
13. Automobilių dujinės įrangos eksploatavimo;
14. Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo;
15. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus;
16. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbų vadovo;
17. Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo;
18. Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo;
19. Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus;
20. Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro;
21. Slėginių vamzdynų operatoriaus;
22. Slėginių vamzdynų priežiūros meistro.

GARO IR KARŠTO VANDENS VAMZDYNŲ, SLĖGINIŲ INDŲ, ŠILUMINIŲ ĮRENGINIŲ:
1. Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus;
2. Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro;
3. Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus;
4. Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį;
5. Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį;
6. Slėginių indų operatoriaus;
7. Slėginių indų priežiūros meistro;
8. Darbininko, eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius.

KATILŲ:
1. Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus;
2. Asmens atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą;
3. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko;
4. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro;
5. Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto;
6. Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto;
7. Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro.

KĖLIMO ĮRENGINIŲ:
1. Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus;
2. Kėlimo kranų elektriko;
3. Kėlimo įrenginių šaltkalvio – montuotojo;
4. Krovinių kabinėtojo;
5. Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus;
6. Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus;
7. Kranų rietuvų operatoriaus;
8. Bokštinio krano operatoriaus;
9. Portalinio krano mašinisto;
10. Tiltinių kranų operatoriaus;
11. Automobilinio krano operatoriaus;
12. Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus;
13. Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro;
14. Kėlimo įrenginių priežiūros meistro;
15. Kėlimo kranų darbo vadovo.

KOMPRESORIŲ, ŠALDYMO ĮRENGIMŲ:
1. Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto;
2. 14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto;
3. Oro kompresorių priežiūros meistro;
4. Šaldymo įrengimų mašinisto;
5. Šaldymo kompresorių priežiūros meistro;

PAVOJINGŲ KROVINIŲ, ATLIEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ:
1. Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus;
2. Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko);
3. Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis;
4. Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo;
5. Cheminių produktų gamybos operatoriaus;
6. Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro;
7. Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo;
8. Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo;
9. Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo.

DARBŲ ŠULINIUOSE, IŠKASOSE IR PYLIMUOSE:
1. Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose;
2. Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.
3. Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo;
4. Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo.

MEDIENOS APDIRBIMO DARBŲ:
1. Dailidės;
2. Gaterininko;
3. Staliaus;
4. Medienos apdirbimo staklininko;
5. Medienos apdirbėjo;
6. Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių;
7. Medienos dirbinių paruošėjo apdailai.

DARBŲ AUKŠTYJE:
1. Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus;
2. Aukštalipio darbų vadovo.

DARBDAVIO, SPECIALISTO DARBŲ SAUGOS:
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens;
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
4. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
5. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
7. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

Neformaliosios mokymo programos

Neformaliosios mokymo programos

MOKOME, PAGAL ŠIAS NEFORMALIĄSIAS MOKYMO PROGRAMAS:

Naftos produktų:
1. Naftos produktų degalinės operatoriaus;
2. Asmens, atsakingo už kuro kiekio talpyklose matavimo kontrolę;
3. Beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų operatoriaus;
4. Naftos ir jos produktų cheminių analizių laboranto.

Elektros:
1. Suvirinimas elektra pusautomačiais apsauginių dujų aplinkoje (aktyviųjų ir įnertinių);
2. Elektrosauga (PK, VK, AK);
3. 10-0,4 kV įtampos oro linijų (OKL, OLI, OL) elektromontuotojo;
4. Kabelių tempimo įrenginio operatoriaus;
5. Kabelių klojėjo;
6. Kabelių movų montuotojo, naudojant degiąsias dujas;
7. Bekanalio vamzdžių prakalimo, kabelio klojimui, įrenginio operatoriaus;
8. Bekanalio inžinerinių tinklų klojimo įrenginio operatoriaus;
9. Atramų montavimo – išmontavimo mechanizmo operatoriaus.

Gaisrinės ir darbų saugos:
1. Padalinio vadovo saugos ir sveikatos klausimais;
2. Darbdavių profesinės rizikos vertinimo klausimais;
3. Gaisrinė sauga įmonių vadovams;
4. Darbuotojų mokymas gaisrinės saugos klausimais (privalomas);
5. Darbų saugos ir sveikatos komiteto nario;
6. Darbų saugos ir sveikatos darbuotojų atstovo;
7. Instruktorių (mokytojų) įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams bei darbuotojų atstovams mokyti.

Pastato darbų:
1. Plastikinių langų ir durų gamintojo;
2. Darbuotojo, atliekančio pastatų ardymo ar griovimo darbus;
3. Apdailininko;
4. Dailidės;
5. Termoizoliuotojo;
6. Šilumos įrenginių izoliuotojo;
7. Betono maišyklės operatoriaus;
8. Mūrininko;
9. Skardininko;
10. Stogdengio;
11. Dažytojo – smėliuotojo;
12. Betonuotojo;
13. Parakinių statybos įrankių operatoriaus;
14. Parakinių statybos įrankių darbų vadovo.

Kelių:
1. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo;
2. Plentvolio mašinisto;
3. Frezos mašinisto (asfalto pjovimo).

Chemijos:
1. Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko;
2. Chemikalų vamzdynų ir talpų šaltkalvio remontininko;
3. Cheminių analizių laboranto;
4. Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko.
5. Darbininko, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;
6. Darbų vadovų, atsakingų už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą.

Kėlimo įrenginių:
1. Darbininko, dirbančio statybiniu keltuvu, suktuvu;
2. Visų tipų (statybinio, žirklinio, platforminio) keltuvo operatoriaus;
3. Darbininko, dirbančio neįgaliųjų platformos operatoriumi;
4. Automobilių keltuvo operatoriaus.

Autotransporto priemonių:
1. Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio.
Krovinių tvarkymo:
1. Krovinių tvarkymo rankomis;
2. Krovinių tvarkymo rankomis darbų vadovo;
3. Autokrautuvo vairuotojo;
4. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo;
5. Krautuvų vairuotojo.

Metalų apdirbimo:
1. Tekintojo;
2. Frezuotojo;
3. Šlifuotojo;
4. Darbininko, dirbančio su abrazyvinėmis staklėmis, galandinimo įrankiais.

Vandens ir nuotėkų:
1. Vandentvarkos siurblinių mašinisto;
2. Vandenvalos įrenginių operatoriaus.
3. Darbininko, aptarnaujančio nuotėkų valymo įrenginius;
4. Dumblo sausinimo įrengimų mašinisto;
5. Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro;
6. Technologinių siurblių mašinisto;
7. Darbininko, dirbančio šuliniuose kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose, uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose.

Pavojingoje aplinkoje:
1. Darbininko, dirbančio triukšme {kai viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti 85 dB (A)};
2. Darbininko, dirbančio darbus potencialiai sprogioje aplinkoje.

Miškininkystės, medienos apdirbimo:
1. Miškininkystės;
2. Miško ruošos darbų vadovo;
3. Miško pjovėjo;
4. Medkirčio;
5. Motorpjūklio operatoriaus;
6. Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo;
7. Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo elektros apsaugos zonoje;
8. Medienos apdirbimo įrankių galąstojo;
9. Medienos apdirbimo staklių staklininko;
10. Darbininko, dirbančio su mechaniniais medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimo irengimais, kai naudojama nemechanizuota pastūma.

Kitos:
1. Vaikų turizmo renginių organizavimo vadovo;
2. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų tobulinimo programa, darbui su pagyvenusiais, senais žmonėmis;
3. Apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas.

Kitos neformaliosios mokymo programos sudaromos ir vykdomos pagal įmonių ar asmenų poreikį (pageidavimą).

hard-hat-4274431_640

Darbų saugos mokymai

MOKOME IR ATESTUOJAME PAGAL ŠIAS DARBŲ SAUGOS MOKYMO PROGRAMAS:

1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens;
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
4. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
5. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
7. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

mokymas

Visos mokymo programos

MOKOME IR ATESTUOJAME PAGAL ŠIAS FORMALIĄSIAS MOKYMO PROGRAMAS

PAKROVIMO – IŠKROVIMO DARBŲ:
1. Autokrautuvo vairuotojo;
2. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo;
3. Krautuvų vairuotojo.

SUVIRINIMO DARBŲ, REMONTO DARBŲ:
1. Suvirintojo dujomis;
2. Suvirintojo elektra;
3. Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis;
4. Šaltkalvio remontininko;
5. Santechniko.

DUJINIŲ ĮRENGINIŲ, PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VAMZDYNŲ:
1. Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio;
2. Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio;
3.Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo;
4. Šaltkalvio dujų balionų keitėjo;
5. Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvio;
6. Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio;
7. Vidaus dujotiekių ir įrenginių kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio;
8. Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus;
9. Portatyvinių dujų balionų keitėjo;
10. Suskystintų dujų balionų sandėlininko;
11. Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus;
12. Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo;
13. Automobilių dujinės įrangos eksploatavimo;
14. Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo;
15. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus;
16. Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbų vadovo;
17. Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo;
18. Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo;
19. Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus;
20. Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro;
21. Slėginių vamzdynų operatoriaus;
22. Slėginių vamzdynų priežiūros meistro.

GARO IR KARŠTO VANDENS VAMZDYNŲ, SLĖGINIŲ INDŲ, ŠILUMINIŲ ĮRENGINIŲ:
1. Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus;
2. Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro;
3. Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus;
4. Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį;
5. Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį;
6. Slėginių indų operatoriaus;
7. Slėginių indų priežiūros meistro;
8. Darbininko, eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius.

KATILŲ:
1. Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus;
2. Asmens atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą;
3. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko;
4. Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro;
5. Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto;
6. Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto;
7. Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro.

KĖLIMO ĮRENGINIŲ:
1. Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus;
2. Kėlimo kranų elektriko;
3. Kėlimo įrenginių šaltkalvio – montuotojo;
4. Krovinių kabinėtojo;
5. Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus;
6. Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus;
7. Kranų rietuvų operatoriaus;
8. Bokštinio krano operatoriaus;
9. Portalinio krano mašinisto;
10. Tiltinių kranų operatoriaus;
11. Automobilinio krano operatoriaus;
12. Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus;
13. Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro;
14. Kėlimo įrenginių priežiūros meistro;

KOMPRESORIŲ, ŠALDYMO ĮRENGIMŲ:
1. Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto;
2. 14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto;
3. Oro kompresorių priežiūros meistro;
4. Šaldymo įrengimų mašinisto;
5. Šaldymo kompresorių priežiūros meistro;

PAVOJINGŲ KROVINIŲ, ATLIEKŲ, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ:
1. Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus;
2. Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko);
3. Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis;
4. Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo;
5. Cheminių produktų gamybos operatoriaus;
6. Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro;
7. Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo;
8. Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo;
9. Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo.

DARBŲ ŠULINIUOSE, IŠKASOSE IR PYLIMUOSE:
1. Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose;
2. Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose.
3. Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo;
4. Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo.

MEDIENOS APDIRBIMO DARBŲ:
1. Dailidės;
2. Gaterininko;
3. Staliaus;
4. Medienos apdirbimo staklininko;
5. Medienos apdirbėjo;
6. Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių;
7. Medienos dirbinių paruošėjo apdailai.

DARBŲ AUKŠTYJE:
1. Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus;
2. Aukštalipio darbų vadovo.

DARBDAVIO, SPECIALISTO DARBŲ SAUGOS:
1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens;
2. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
4. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
5. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
6. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančiodarbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
7. Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
9. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
10. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

MOKOME, PAGAL ŠIAS NEFORMALIAS MOKYMO PROGRAMAS:

Naftos produktų:
1. Naftos produktų degalinės operatoriaus;
2. Asmens, atsakingo už kuro kiekio talpyklose matavimo kontrolę;
3. Beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų operatoriaus;
4. Naftos ir jos produktų cheminių analizių laboranto.

Elektros:
1. Suvirinimas elektra pusautomačiais apsauginių dujų aplinkoje (aktyviųjų ir įnertinių);
2. Elektrosauga (PK, VK, AK);
3. 10-0,4 kV įtampos oro linijų (OKL, OLI, OL) elektromontuotojo;
4. Kabelių tempimo įrenginio operatoriaus;
5. Kabelių klojėjo;
6. Kabelių movų montuotojo, naudojant degiąsias dujas;
7. Bekanalio vamzdžių prakalimo, kabelio klojimui, įrenginio operatoriaus;
8. Bekanalio inžinerinių tinklų klojimo įrenginio operatoriaus;
9. Atramų montavimo – išmontavimo mechanizmo operatoriaus.

Gaisrinės ir darbų saugos:
1. Padalinio vadovo saugos ir sveikatos klausimais;
2. Darbdavių profesinės rizikos vertinimo klausimais;
3. Gaisrinė sauga įmonių vadovams;
4. Darbuotojų mokymas gaisrinės saugos klausimais (privalomas);
5. Darbų saugos ir sveikatos komiteto nario;
6. Darbų saugos ir sveikatos darbuotojų atstovo;
7. Instruktorių (mokytojų) įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariams bei darbuotojų atstovams mokyti.

Pastato darbų:
1. Plastikinių langų ir durų gamintojo;
2. Darbuotojo, atliekančio pastatų ardymo ar griovimo darbus;
3. Apdailininko;
4. Dailidės;
5. Termoizoliuotojo;
6. Šilumos įrenginių izoliuotojo;
7. Betono maišyklės operatoriaus;
8. Mūrininko;
9. Skardininko;
10. Stogdengio;
11. Dažytojo – smėliuotojo;
12. Betonuotojo;
13. Parakinių statybos įrankių operatoriaus;
14. Parakinių statybos įrankių darbų vadovo.

Kelių:
1. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo;
2. Plentvolio mašinisto;
3. Frezos mašinisto (asfalto pjovimo).

Chemijos:
1. Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko;
2. Chemikalų vamzdynų ir talpų šaltkalvio remontininko;
3. Cheminių analizių laboranto;
4. Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko.
5. Darbininko, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;
6. Darbų vadovų, atsakingų už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą.

Kėlimo įrenginių:
1. Darbininko, dirbančio statybiniu keltuvu, suktuvu;
2. Visų tipų (statybinio, žirklinio, platforminio) keltuvo operatoriaus;
3. Darbininko, dirbančio neįgaliųjų platformos operatoriumi;
4. Automobilių keltuvo operatoriaus.

Autotransporto priemonių:
1. Autotransporto priemonių remonto šaltkalvio.
Krovinių tvarkymo:
1. Krovinių tvarkymo rankomis;
2. Krovinių tvarkymo rankomis darbų vadovo;
3. Autokrautuvo vairuotojo;
4. Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo;
5. Krautuvų vairuotojo.

Metalų apdirbimo:
1. Tekintojo;
2. Frezuotojo;
3. Šlifuotojo;
4. Darbininko, dirbančio su abrazyvinėmis staklėmis, galandinimo įrankiais.

Vandens ir nuotėkų:
1. Vandentvarkos siurblinių mašinisto;
2. Vandenvalos įrenginių operatoriaus.
3. Darbininko, aptarnaujančio nuotėkų valymo įrenginius;
4. Dumblo sausinimo įrengimų mašinisto;
5. Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro;
6. Technologinių siurblių mašinisto;
7. Darbininko, dirbančio šuliniuose kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose, uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose.

Pavojingoje aplinkoje:
1. Darbininko, dirbančio triukšme {kai viršutinė ekspozicijos vertė veiksmams pradėti 85 dB (A)};
2. Darbininko, dirbančio darbus potencialiai sprogioje aplinkoje.

Miškininkystės, medienos apdirbimo:
1. Miškininkystės;
2. Miško ruošos darbų vadovo;
3. Miško pjovėjo;
4. Medkirčio;
5. Motorpjūklio operatoriaus;
6. Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo;
7. Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo elektros apsaugos zonoje;
8. Medienos apdirbimo įrankių galąstojo;
9. Medienos apdirbimo staklių staklininko;
10. Darbininko, dirbančio su mechaniniais medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimo irengimais, kai naudojama nemechanizuota pastūma.

Kitos:
1. Vaikų turizmo renginių organizavimo vadovo;
2. Socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų tobulinimo programa, darbui su pagyvenusiais, senais žmonėmis;
3. Apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas.

Kitos neformaliosios mokymo programos sudaromos ir vykdomos pagal įmonių ar asmenų poreikį (pageidavimą).

MC LOGO NEW baltas

APIE MOKYMO CENTRĄ

Profesinis ir darbų saugos mokymas visoje Lietuvoje. Apmokymai, mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir atestavimas palankiausiomis sąlygomis. Jau 20 metų su Jumis.

© 2020 A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma. Visos teisės saugomos. Sukūrė Idėjų Kontūrai